BEDWANTS

Alles over bedwantsen


BEDWANTS

 

De bedwants (Latijnse naam is Cimex lectularius) is een parasitair insect dat behoort tot de onderorde wantsen. In de volksmond wordt de bedwants ookwel de wandluis of bedbug genoemd. Bedwantsen zijn bruinrood van kleur en zijn tussen de 4 en 8 millimeter klein. Ze zijn met het blote oog dus goed te zien. Bedwantsen lijken op vlooien, maar het is geen familie. Er bestaan verschillende soorten bedwantsen. In de jaren na de 2e wereldoorlog leek de bedwants in West-Europa en Noord-Amerika vrijwel geheel uitgeroeid te zijn, wat kwam door het gebruik van het bestrijdingsmiddel DDT. Nu dat middel is verboden is de bedwants aan het terugkomen, met alle negatieve gevolgen en overlast van dien. Andere redenen voor de huidige opmars van de bedwants zijn het toegenome toerisme, waardoor bedwantsen veel makkelijker verspreiden en ook de toegenome temperatuur op de aarde, waardoor de bedwants een beter leefklimaat heeft gekregen. Bedwantsen komen steeds meer voor in hotels, vliegtuigen, ziekenhuizen, maar ook bij mensen in huis. Ook in Nederland is de bedbug in opmars, steeds vaker bereikt ons het bericht dat mensen last hebben van bedwantsen, ook in dure hotels en in ziekenhuizen. Vervolgens worden de bedwantsen meegenomen, waardoor een plaag kan ontstaan, die zich moeilijk laat bestrijden en die ook hoge kosten met zich kan meebrengen.

Op deze website geven we alle wenselijke informatie over bedwantsen. Wat is de bedwants voor diertje? Hoe herken je bedwantsen, wat zijn de symptomen, hoe voorkom je bedwantsen en hoe kun je de bedbugs opsporen en bestijden?

 

bedwantsbedwants

Afbeeldingen: bedwants met eitje en bedwants op de huid.

 

De bedwants begint zijn levenscyclus als eitje. Deze zijn wit en ongeveer 1 millimeter groot. Na 10 dagen komt het ei uit en de kleine bedwants maakt in de 6 weken daarna 5 verschillende stadia door. Alle stadia voeden zich met bloed dat door een steekmond uit de mensenhuid of uit de dierenhuid wordt gezogen. Voordat het bloed wordt opgezogen spuit de bedwants speeksel in de huid. Dit speeksel bevat ondermeer een anti-klontermiddel en diverse eiwitten die kunnen leiden tot een galbultachtige reactie met jeuk; deze beter veroorzaken de overlast bij mensen. Het voeden duurt 2 tot 12 minuten en duurt langer naargelang de bedwants ouder en groter is. Bedwantsen kunnen eventueel een jaar overleven zonder bloedmaaltijd. De vrouwtjes van de bedbug leggen 200 tot 300 eitjes in hun leven.

 

Een bedwants die in een omgeving met mensen terecht is gekomen gaat als volgt te werk. De volwassen bedwants bedient zich op een gegeven moment van menselijk bloed en trekt zich dan ongeveer 4 weken terug in een schuilplaats. Dit kan een plooi zijn in het bed, maar ook een kier in de vloer, achter het behang, onder een drempel of in een stopcontact. In die 4 weken legt de bedwants 5 tot 10 eitjes en brengt dus evenveel jongen voort. Na 4 weken herhaalt deze cyclus zich opnieuw. Een enkele bedwants kan zich in enkele maanden dus verveelvoudigen tot miljoenen bedwantsen.

bedwants stadia

Afbeelding: verschillende stadia van de bedwants / levenscyclus bedwants.

 

 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK OVER BEDWANTSEN

 

Ook in de wetenschap wordt onderzoek gedaan naar de bedwants. Hier een overzicht van de meest recente onderzoeken.

Bedwants-(Cimex lectularis)plagen vormen op drie staten na een voorname klacht in deVerenigde Staten. Toenemende plagen zijn ook gemeld in Azië, Australië, Europa en Canada. Krantenartikelen kondigen vaak het begin van een nieuw gezondheidsprobleem aan voor de staat en ze kunnen worden gebruikt voor epidemiologische opsporing van toenemende populaties van hinderende en mogelijk serieuze overbrengende pesten. Dit berichtgevingsmodel is bruikbaar om de typische verspreiding van een nieuwe besmettelijke eenheid te rechtvaardigen, of om de golven van publieke reacties op de verspreiding van een nieuwe pest of gezondheidsprobleem te voorspellen. De analyses van de auteur dekken de jaren 2001 tot 2006 door de incidentie van berichtgeving over bedwantsen van de oost kust, het middenwesten, het zuiden en het westen in de Verenigde Staten te laten zien. Een vierjarig frame dat landelijke en stadsvoorbeelden bevat, begint met nieuws uit het noord-oosten en eidigt met een poging om de pest uit te roeien vanaf de staat Hawaii.

Bron: Anderson, A.L. & Leffler, K. (2008). Bedbug infestations in the news: A picture of an emerging public health problem in the United States. Journal of environmental health, 70(9), 24-27.

 

Tot voorkort werden bedwantsen beschouwd als ongebruikelijk in de geïndustrialiseerde wereld. Dit onderzoek bepaalde de mate van wederopkomende bedwantsplagen in onbehuisde toevluchtsoorden en andere plaatsen in Toronto, Canada. Toronto Public Health documenteerde klachten van bedwantsplagen afkomstig van 46 locaties in 2003, gebruikelijk van appartementen (63%), schuilplaatsen (15%), en rooming huizen (11%). Pest controle exploitanten in Toronto (N=34) meldden bedreigende bedwantsplagen op 847 locaties in 2003, vooral bij eengezinswoningen (70%), apartementen (18%), en schuilplaatsen (8%). Bedwantsplagen zijn gemeld op 20 (31%) van de 65 onbewoonde schuilplaatsen. Bij 1 besmette schuilplaats gaf 4% van de bewoners aan bedwantsbeten te hebben. Bedwants plagen kunnen een nadelig effect op de gezondheid en levenskwaliteit hebben in de universele samenleving, vooral onder dakloze personen die in schuilplaatsen wonen.

Bron: Hwang, S.W. Svoboda, T.J. De Jong, I.J. Kabasele, K.J. & Gogosis, E. (2005). Bed Bug Infestations in an Urban Environment. Emerging Infectious diseases, 11(4), 533-538.

 

Invasies van de bedwants, ook wel de Cimex lectularius L. (Heteroptera: Cimicidae), nemen in de hele wereld alarmerend toe en zorgen voor problemen in de publieke gezondheidszorg. De resistentie tegen insecticiden kan een factor van deze toename zijn. Er zijn extreem hoge maten van resistentie gevonden in populaties uit Kentucky en Ohio ten aanzien van twee insecticiden die pyrethrine bevatten, namelijk deltamethrin and cyhalothrin. Nakomelingen van een kruising tussen resistente en gevoelige koloni├źn hadden een gemiddelde ontvankelijkheid. Door middel van evaluaties onder populaties in Amerika kan worden aangetoond dat de resistentie voor insecticides die pyrethrine bevatten uitgebreid zijn. Als er geen nieuwe tactieken worden ontwikkeld voor het inperken van bedwantsen, kunnen er problemen worden verwacht met betrekking tot de gezondheidszorg.

Bron: Romero, A., Potter, M.F., Potter, D.A. & Haynes, K.F.(2007). Insecticide Resistance in the Bed Bug: A Factor in the Pest's Sudden Resurgence? Journal of Medical Entomology, 44(2), 175-178.

 

Bedwantsen, bloedzuigers en haakworm gerelateerde insecten die huidziekten veroorzaken worden vaak niet als belangrijk gezien omdat ze alleen maar zorgen voor onvrede en niet leiden tot besmettelijke ziekten. De aanwezigheid van bedwantsen neemt de laatste jaren toe in landen met hoge inkomens. Ze zorgen voor leed onder individuen die geaffecteerd zijn en voor een economisch verlies. De toename van bloedzuigers die op het land leven zorgt voor onplezierige huidreacties. De toename van bloedzuigers die in het water leven is echter gevaarlijker, zij kunnen zorgen voor bloedarmoede en in ernstige gevallen tot de dood. Huid gerelateerde haakwormen kunnen zorgen voor intense jeuk, waardoor er slaapstoringen kunnen optreden.

Bron: Heukelback, J. &Hengge, U.R. (2009). Bed bugs, leeches and hookworm larvae in the skin. Clinics in Dermatology, 27(3), 285-290.